Vyplacení exekuce na nemovitosti lze zajistit i bezpečněji a levněji

Vzhledem k aktuálním podmínkám na trhu s nemovitostmi je zařízení hypotéky nebo menší půjčky pro pořízení vlastního bydlení takřka nezbytné. Měnící se životní situace (například dlouhodobá ztráta zaměstnaní nebo výpadek příjmů vůli specifickým okolnostem) pak relativně jednoduše mohou člověka dostat do dluhové pasti, jež může vést až k další neschopnosti splácet dlužné částky a hrozbě exekuce. Ta spočívá v zabavení majetku (nemovitosti), jeho vydražení a následném vyplacení dluhů věřitelům z takto získaných prostředků. Pro samotného majitele nemovitosti je tento postup výrazně nevýhodný, jelikož v praxi ztratí nejen střechu nad hlavou, ale také veškeré finance, které již do bydlení investoval. Situaci řeší vyplacení exekuce na nemovitosti.

Způsoby vyplacení exekuce nemovitosti

Ocitne-li se dlužník v platební neschopnosti a exekuce nemovitosti je pro něj reálnou hrozbou, nebo již byla zahájena, má několik možností, jak ji vyplatit. Mezi ty základní způsoby vyplacení exekuce patří:

  • vyplacení dražbou (představující obvyklý postup exekutora)
  • vyplacení nebankovní půjčkou
  • sjednání splátkového kalendáře
  • výkup nemovitostí v exekuci

Všechny čtyři uvedené metody se vyznačují specifickými výhodami a nevýhodami, u některých však nevýhody značně převyšují. Pokud tedy čelíte exekuci, měli byste se rozhodovat na základě posouzení komplexního dopadu dané možnosti na váš budoucí život.

Vyplacení exekuce dražbou

Tento přístup představuje primární možnost, které využívají sami exekutoři. U nemovitosti se stanoví cena a následně je vyhlášena dražba, při níž je objekt prodán. Získané finanční prostředky jsou pak vyplaceny věřitelům a slouží k pokrytí dluhů a úroků z nich. Velikou nevýhodou této varianty je skutečnost, že cena nemovitosti, s níž do dražby vstupuje, obvykle neodpovídá její tržní hodnotě a zpravidla i konečná částka je hluboko pod její úrovní. Z vydražené částky navíc exekutor odečte poplatky, zbývající suma, která je předána dlužníkovi po pokrytí všech dluhů pak bývá velmi nízká.

Vyplacení exekuce nebankovní půjčkou

Výhodou tohoto řešení je, že primárně o nemovitost nepřijdete, běžně se však jedná pouze o oddálení problémů. Nebankovní půjčky jsou často jednostranně výhodné pro investora a dlužník se takto může dostat po nějakém čase do stejné nebo ještě horší situace, kdy se dlužná částka vyšplhá na mnohem vyšší úroveň. Lepší variantou je úvěr zajištěním nemovitosti, který nabízí alespoň částečnou jistotu výhodnějších smluvních podmínek.

Sjednání splátkového kalendáře

Tato varianta je poměrně nejistá a spočívá v ujednání o pravidelných splátkách dané částky exekutorovi, jimiž bude pokryt nejen dluh, ale i odměna exekutora. Při volbě této cesty se tak celkový dluh ještě navýší, a navíc exekutor může v odůvodněných případech nakonec k dražbě nemovitosti stejně přistoupit. Výhodou tohoto řešení je, že po dobu splácení nemovitost stále zůstává v majetku vlastníka a může jím být plně využívána.

Vyplacení odkupem nemovitosti

Jako nejvýhodnější varianta je prodat nemovitost a vyplatit exekuci co nejdříve a nejlevněji. Vlastník sice o nemovitost přijde, zbaví se ovšem dluhové zátěže a není nucen vyplácet odměny exekutora. Přestože odkupní cena rovněž nedosahuje výše ceny tržní, obvykle se vyšplhá mnohem výše než cena, za níž by byla nemovitost vydražena. Pokud vám tedy hrozí exekuce nemovitosti, je dobré s rozhodováním neotálet. V případě vyplacení nemovitosti odkupem navíc rychle pokryjete dluhy, na nichž přestanou nabíhat úroky.

SDÍLENÍ

OKOMENTOVAT

Vložte prosím Váš komentář
Zde prosím vložte Vaše jméno