Finanční rezerva domácnosti – jak na ní?

Rozbila se vám pračka, lednička či auto? Přišli jste nečekaně o část rodinných příjmů? Se vznikem takovýchto nečekaných výdajů z rodinného rozpočtu nebo naopak s nečekaným snížením příjmů je třeba vždy počítat a je nutné se na takovéto situace předem připravit. Nemůžete spoléhat pouze na možnost využití půjčky. Naopak je třeba si na rozličné nenadále situace, které mohou postihnout váš rozpočet, náležitě připravit. A právě k tomu se hodí finanční rezerva domácnosti.

Pro koho je tvorba finančních rezerv vhodná?

Jednoduše řečeno pro každého. Ať je váš příjem jakýkoliv, měli byste si každý měsíc odložit 10 % z tohoto příjmu na vytvoření finanční rezervy.

Rozpočet a tvorba rezerv

Nejlepší pozici pro tvorbu finančních rezerv máte v případě, kdy je váš rozpočet přebytkový, čili pokud jsou vaše příjmy vyšší než výdaje, není tedy problém odložit 10 % (nebo i více) vašeho příjmu stranou.

Složitější situace nastává v případě, že je váš rozpočet vyrovnaný, tedy v případě, že se vaše příjmy rovnají vaším výdajům. V takovémto případě je vhodné projít vaše výdaje a zhodnotit, zda jsou pro vás všechny nezbytně nutné a zda by nebylo vhodné jejich část využít na tvorbu rezerv.

Naprosto nejhorší postavení pro tvorbu rezerv má rodina s deficitním rozpočtem, kdy jsou výdaje vyšší než příjmy. Takovouto situaci není dlouhodobě možné řešit čerpáním případných rezerv vytvořených v minulosti nebo v horším případě dokonce půjčkami. V případě deficitního rozpočtu je tedy jediným vhodným řešením navýšení příjmů nebo provedení nepříjemných škrtů na straně výdajů.

Likvidita finanční rezervy

Vaše krátkodobá finanční rezerva musí být vysoce likvidní, čili by měla být rychle k dispozici, protože finanční rezerva zpravidla slouží k vyřešení nečekaných událostí v oblasti vašich financí. Nejvhodnější pro vytvoření krátkodobé finanční rezervy, která by měla představovat asi šestinásobek vašich měsíčních výdajů, je ukládání peněz na spořicí účty.

Vedle této krátkodobé finanční rezervy je vhodné ještě vytvoření střednědobé finanční rezervy, která je určená na krytí vašich plánovaných výdajů např. na dovolenou či opravu střechy nebo koupi nové elektroniky v časovém horizontu 1 až 5 let. Pro tvorbu střednědobých rezerv je vhodné využít termínované vklady.

Velmi vhodné je také tvoření dlouhodobé finanční rezervy na důchod, na studium dětí či jejich bydlení, která slouží k úhradě výdajů v časovém horizontu delším než 5 let. Pro tvorbu takovýchto rezerv je možno využít např. životní pojištění, stavební spoření či penzijní připojištění.

SDÍLENÍ

OKOMENTOVAT

Vložte prosím Váš komentář
Zde prosím vložte Vaše jméno