Šikana mezi dětmi

Téma, které si zaslouží opravdu velkou pozornost. Je zcela normální, že se děti mezi sebou pošťuchují a tropí různé hlouposti. Je však důležité rozpoznat, kdy se jedná jen o nevinné dětské hry a kdy se naše dítě stalo obětí šikany. Někdy je to velmi těžké rozpoznat, protože dítě, které je šikanováno se snaží maskovat, že se něco děje. Jeden z důvodů je ten, že se stydí. Dalším a hlavním důvodem je, že se bojí svěřit se svému rodiči, či učiteli ve škole, protože má strach, že to bude poté ještě horší. Obětí šikany jsou většinou děti, které se od ostatních nějak liší, ať už stydlivostí a plachostí, nebo barvou pleti, či vlasů. Nejčastěji se setkáváme s šikanou mezi dětmi v období mezi 9. a 15. rokem života. V tomto období dítě prochází pubertou a trpí různými výkyvy nálad. O to těžší je šikanu rozpoznat, protože je dítě často naštvané a smutné, což nemusí, ale i může se šikanou souviset. Důležité je pozorovat, jestli se naše dítě nevrací ze školy v roztrhaném oblečení, modřinami, nebo například roztrženými školními sešity. Prvním krokem je zeptat se dítěte, co se děje. Mluvit s ním a věnovat mu pozornost. Další kroky by měli vést do školy. Nemá smysl řešit situaci s rodiči malého agresora, protože v jejich očích bude jejich dítě bez viny. Důležité je sehnat co nejvíce informací prokazujících, že se naše dítě stalo obětí šikany a kdo je iniciátorem. Může se jednat o video, které se například dostalo na internet, či papír ve školním batohu se vzkazem od agresora. Pokud neuspějeme u učitele, tak bychom měli jít za ředitelem školy a pokud i tady bude naše jednání bezvýsledné, tak jít rovnou na Policii. Důležitá je návštěva psychologa, protože následky šikany si naše dítě může nést po zbytek života.

Dítě agresor

V dnešní době je šikana mezi dětmi rozšířená i z důvodu materiálních. Dítě agresor, který má od svých rodičů převzatý silný smysl pro materiální hodnoty, si může svůj cíl najít v dítěti, které například nemá „tak dobrý telefon“ jako on. V těchto případech bývají bohužel cílem šikany děti rodičů, kteří si nemohou dovolit, aby jejich dítě mělo drahý telefon, nebo značkové oblečení. Tady už se jedná o problém zakotvený v dítěti agresorovi a jedná se o problém, který by se měl ihned řešit s odborníkem. Dítě například mohlo vidět, jak se jeho otec posmívá jinému člověku za to, že nemá například tak dobré auto jako on. Takové chování je v očích dítěte správné a tady už je zárodek problému, který je třeba ihned řešit, aby si dítě takové chování nepřeneslo do dospělosti. Následně on své dítě bude vést ke stejnému smýšlení a je to začarovaný kruh.

Kyberšikana
Jedná se o šikanu prostřednictvím informačních technologií, které vedou k záměrnému poškození uživatele těchto technologií. Jedná se o čím dál rozšířenější problém, zvlášť v dnešní době, kdy je svět doslova pohlcen internetem, telefony a sociálními sítěmi.

Mezi znaky kyberšikany řadíme například:
– zasílání urážlivých a nevhodných zpráv,
– pořizování fotografií a videí a jejich následné zveřejňování z cílem ublížit vybrané osobě,
– tvorba blogů, které mají za cíl ponížit, nebo zesměšnit vybranou osobu,
– zveřejňování soukromých fotografií, které mají druhou osobu ponížit.

Kyberstalking
Stalking znamená v překladu pronásledování. Kyberstalking je tedy pronásledování v kyberprostoru. Ve většině případů se oběť s agresorem znají. Může se jednat například o kamarády.

Nejčastější projevy jsou:
– stalker šíří na internetu nepravdivé informace o oběti, například ji na sociálních sítí nařkne z toho, že ho okradla,
– opakované dlouhodobé pokusy o kontaktování oběti (sms, telefonáty, e-maily, sociální sítě), často se ve stalkerovi střídá agresivní chování s tím, kdy sám sebe označuje za oběť,
– ničení majetku oběti (v kyberprostoru například zasláním viru).

SDÍLENÍ

OKOMENTOVAT

Vložte prosím Váš komentář
Zde prosím vložte Vaše jméno