Rozvod: Dítě jako zbraň, aneb soustřeďme se raději na nejlepší zájem dítěte

Současná generace bývá často kritizována pro svou neschopnost komunikovat. Důsledkem toho pak bývají neřešené problémy, které mohou stát za rozpadem vztahu nebo dokonce i manželství. Opravdu je oproti minulé generaci dnešní mládež k tradiční rodině tak lhostejná? Vážně se snaží každý jen utéct od vlastní odpovědnosti? Přesunul se samotný rozvod z krajního řešení na primární řešení? A jak to nakonec odnášejí děti?

Neschopnost se domluvit u rozvodu

Samozřejmě se stává, že si dva lidé přestanou rozumět, a dokonce přes veškerou snahu nejsou schopni někdy i dlouholetý vztah udržet. To je v pořádku, pokud se dokážou domluvit na tom, jak budou nadále pečovat o dítě. Jenže co když jde o dva bývalé partnery, kteří se nemůžou vystát a zkrátka nedokážou ani pomyslet na to, že by uznali, že ten druhý má přece jen pravdu a jeho návrh na řešení je o něco lepší? V takovém případě nutno podotknout, že ačkoliv chtějí často ex-partneři ubližovat a dělat naschvály hlavně jeden druhému, nejvíce to odnáší nakonec dítě.

V případě, kdy se rodiče nedokážou dohodnout, kam bude chodit jejich dítě do školy nebo jaké kroužky bude navštěvovat, přichází na řadu soud. Na základě toho, že dva lidé, kteří spolu mají vychovávat dítě, se nemohou dohodnout a v drtivé většině případů ani nechtějí dohodnout, musí o situaci výrazně osobního rázu rozhodnout soudce. Soudce je však člověk cizí. Člověk, který má do celého problému sice jistý náhled, zpravidla však jen z jednoho úhlu. Řízení, jehož předmětem je péče o dítě má řadu svých specifik a jedním z nich je i skutečnost, že zájem klienta (jedné ze stran) je upozaďován před nejlepším zájmem dítěte. Soudci se tedy snaží odhadnout, co by mohlo být pro dítě nejlepší, ale jelikož podrobně neznají celou situaci, ne vždy se to musí povést.

Nejlepší zájem dítěte

Nejlepší zájem dítěte je v právní terminologii označován jako neurčitý pojem. Nikde totiž nenajdete definici, co přesně nejlepší zájem dítěte je. To se zdá být logické, když pro každé dítě by znamenal nejlepší zájem něco jiného. Samotný pojem se tak snaží přiblížit jednak literatura, výklady renomovaných právníků z oboru, ale také judikatura. Problémem je, že pokud se při jednání začnou používat věty typu „jde přece o dítě“ „udělejme, co je pro něho to nejlepší“, často to neznamená, že by mělo jít k aplikaci výše zmíněného principu, nýbrž pak celá věc sklouzává k emocionálnímu výstupu bez jakýchkoliv věcných argumentů. Při aplikaci práva však dle Úmluvy o právech dítěte má při výkladu brát soudce vždy primárně ohled na nejlepší zájem dítěte. Jak to však udělat a neudělat z celého jednání frašku?

Test proporcionality

Ústavní soud má za to, že rozhodnutí o nejlepším zájmu dítěte by měl předcházet tzv. test proporcionality. Jde o test, který poměřuje, zda výsledek, kterého bude dosaženo, je úměrný zásahu do práva, ke kterému dojde v důsledku dosažení daného výsledku. Aby dané rozhodnutí prošlo testem proporcionality, musí být použitý prostředek ve vztahu ke sledovanému cíli:

  • Vhodný (způsobilý) – dosáhneme vůbec chtěného výsledku?
  • Potřebný – nelze cíle dosáhnout též jinak a šetrněji
  • Přiměřený

Ve vztahu k testu proporcionality pak nejlepší zájem dítěte znamená, že v případě, kdy jsou práva a zájmy dítěte ve vzájemném konfliktu a všechna tato práva a zájmy tak nemohou být zachována v plné míře, má najít soudce takové řešení, které bude ve vztahu ke všem dotčeným právům a svobodám dítěte nejšetrnější.

 

Dítě jako zbraň

Ačkoliv se to může zdát zvláštní, existují rodiče, kterým u soudu nejde o žádný zájem dítěte a už vůbec ne o ten nejlepší zájem dítěte. I přes to však o dítě bojují zuby nehty a to jen z toho důvodu, že vědí, že jejich protějšku na něm záleží. Jsou si moc dobře vědomi toho, že tím dané osobě, která dělá vše pro to, aby se mohla o děti starat, způsobují utrpení a bolest. Jenže to je snad účel, nebo ne? Leckdy si ani neuvědomují, že takovým jednáním často nejvíc škodí dítěti a někdy si to dokonce uvědomují, ale je jim to jedno. Naštěstí v dnešní době mají tyto praktiky soudci již prohlédnuté a pokud se na nejlepším zájmu dítěte nedokážou dohodnout sami rodiče, urči nejlepší zájem dítěte sami soudci. To je v situaci, kdy jeden z partnerů hází druhému jen klacky pod nohy, aby se mu pomstil, rozhodně nejlepší řešení.

 

SDÍLENÍ

OKOMENTOVAT

Vložte prosím Váš komentář
Zde prosím vložte Vaše jméno