Pracovní úraz a odstupné: Na jakou výši má poškozený zaměstnanec právo?

Přihodil se vám pracovní úraz a nyní řešíte jeho odškodnění? Přečtěte si, na jaké odstupné má právo poškozený zaměstnanec a co pro to musí splnit. 

Kdy může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď?

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z několika důvodů. Jedním z nich je i situace, kdy zaměstnanec nesmí podle lékařského posudku dále vykonávat dosavadní práci. A to s ohledem na jeho pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí.

A případně také tehdy, jestliže zaměstnanec dosáhl na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice.

TIP: Řešíte právě odškodnění trvalých následků pracovního úrazu? Kontaktujte specializovanou advokátní kancelář. 

V jaké výši se odstupné pohybuje?

Pokud se pracovní poměr rozváže výpovědí nebo dohodou z výše uvedených důvodů, má zaměstnanec při jeho skončení právo na odstupné od zaměstnavatele. Toto odstupné je přitom ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.

Kdy na odstupné zaměstnanec nemá nárok?

Popisované odstupné však nenáleží zaměstnanci ve všech případech. Zejména se jedná o situaci, kdy byl pracovní poměr rozvázán, protože zaměstnanec nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo pro onemocnění nemocí z povolání, a zaměstnavatel se zcela zprostí své povinnosti podle § 270 odst. 1 zákoníku práce. 

Pro více informací o odškodnění pracovních úrazů navštivte web www.odskodnenizapracovniuraz.cz.

OKOMENTOVAT

Vložte prosím Váš komentář
Zde prosím vložte Vaše jméno