Mediace může být ukončena z několika důvodů. Jaké to jsou?

Většina lidí se domnívá, že dokud není uzavřena mediační dohoda, mediace stále trvá. Ve skutečnosti se však jedná o mýtus. Z jakých důvodů tedy může být mediace ukončena?

Mediaci může ukončit kterákoliv ze stran

Platí, že mediaci může ukončit kterákoliv ze stran sporu, tedy jak mediátor, tak i kterýkoliv z klientů. O této možnosti by měl klienty vždy mediátor informovat, a to ještě před zahájením samotné mediace.

Existují přitom dvě situace, kdy mediátor mediaci ukončit musí. Jedná se o případ, kdy vznikne důvod pro pochybování o mediátorově nepodjatosti. Nebo tehdy, pokud se strany konfliktu s mediátorem nesešly déle než 1 rok.

TIP: Přečtěte si, co dělá mediátor a v čem přesně spočívá jeho práce.

Kdy tedy může být mediace ukončena?

Obecně lze říct, že mediace končí uzavřením mediační dohody, kterou se spor mezi stranami vyřeší. Mediaci je však možné ukončit i v případě, že k uzavření dohody nedojde.

Kterákoliv ze stran může mediaci ukončit i v průběhu samotného jednání, případně se na této skutečnosti mohou zúčastněné strany dohodnout. Mediátor má v každém případě povinnost sepsat písemné prohlášení stran o ukončení mediace, podepsat ho a následně jej předat všem zúčastněným stranám.

Klienti však mohou chtít mediaci ukončit i v době mezi jednotlivými mediačními schůzkami. V takovém případě je potřeba to mediátorovi oznámit písemně, přičemž mediátor má poté povinnost doručit toto písemné prohlášení ostatním zúčastněným stranám.

Mediace dále může být ukončena i uplynutím doby, která byla určena ve smlouvě o provedení mediace. Nebo v případě, že dojde k pozastavení oprávnění k výkonu činnosti mediátora, nebo k jeho vyškrtnutí ze seznamu zapsaných mediátorů.

Pravděpodobně nejméně častým (ale přesto možným) důvodem je smrt mediátora nebo jedné ze stran konfliktu.

Pro více informací ze světa mediace navštivte web www.kurzymediace.cz.

SDÍLENÍ

OKOMENTOVAT

Vložte prosím Váš komentář
Zde prosím vložte Vaše jméno