Jak funguje kompenzace od viníka dopravní nehody v trestním řízení

Dopravní nehoda se někdy může obejít bez větších komplikací. V mnoha případech však jejím následkem dojde k vážné újmě na zdraví. Viník dopravní nehody následně musí obvykle čelit trestnímu stíhání, a to za ublížení na zdraví z nedbalosti. Musí viník dopravní nehody poškozenému poskytnout odškodnění?

 

Uplatnění odškodnění do trestního řízení

Poškozený, který utrpěl újmu na zdraví, může uplatnit odškodnění do trestního řízení. Takto přiznané odškodnění poté hradí pojišťovna vozidla, kterým byla způsobena dopravní nehoda. Toto odškodnění se vyplácí z takzvaného povinného ručení.

V praxi se lze velmi často setkat s tím, že viníci dopravní nehody vyplácí poškozeným určitou finanční kompenzaci nad rámec tohoto pojistného plnění. K tomuto kroku přitom přistupují zejména z toho důvodu, aby si zlepšili své postavení v trestním řízení.

TIP: Stali jste se obětí dopravní nehody a následkem zranění jste přišli o příjem? Informujte se o tom, na jaké odškodnění ušlého výdělku máte právo.

Vyhledejte právní pomoc

Jestliže popisovanou situaci právě řešíte, obraťte se v prvé řadě na kvalifikovanou advokátní kancelář. Učiňte tak přitom neprodleně po zahájení trestního řízení viníka dopravní nehody. Advokát dokáže specifikovat odškodnění poškozeného a toto odškodnění následně uplatní do trestního řízení. Dále se může postarat o zahájení jednání s viníkem dopravní nehody, v rámci kterého vyřeší otázku poskytnutí případné kompenzace nad rámec pojistného plnění z povinného ručení.

Více informací ze světa odškodnění dopravních nehod najdete na www.odskodneninehody.cz. Můžete zde kontaktovat advokátní kancelář, která detailně zná vaše práva a postará se o vaše nejvyšší odškodnění co nejrychleji.

 

 

 

SDÍLENÍ

OKOMENTOVAT

Vložte prosím Váš komentář
Zde prosím vložte Vaše jméno